lørdag 20. oktober 2012

Muhammad - den ideelle karakter

Maulana Wahiduddin Khan, Muslimsk Studentsamfunn

Muslimske traktater er en sjeldenhet, og denne er vel strengt tatt stor nok til å kalles en brosjyre, men man trenger kanskje såpass med plass om man skal komme forbi folks tabloide oppfatning av hva islam er. Islam inngår for tiden oftest i begrepet islamisme, så en mer inngående forklaring på hva sannheten og hvem Muhammad er, kan være på sin plass.

Til å begynne med skiller ikke traktaten seg veldig fra de kristne; den begynner med å slå fast at menneskeheten trenger "et sett av moralske prinsipper som er både universelt gyldige og eksemplifiserte av en person", og at Muhammad er (i motsetning til enkelte av sine nålevende navnebrødre) en "ideell mann for en forent verdensmoral".

Muhammad, Profeten, fred være med ham og alt det der, ble født i år 571 e.Kr og ble raskt kjent som en usedvanlig snill, forståelsesfull, tolerant og mild mann med respekt for Gud/Allah. Han viser en del likhetstrekk med Jesus i sin oppførsel, forkynner moralske prinsipper og drar i likhet med Jesus også ut i ørkenen for å meditere. Det er et spennende løp, men jeg må si Jesus foreløpig har et solid forsprang med sine mirakler og sin generelt guddommelige natur.

Traktaten fortsetter å fortelle om Profetens liv, visdom og toleranse, men gir i motsetning til de fleste kristne traktater ingen oppskrift på frelse eller annen salighet. Den presenterer bare Profeten. Men tro ikke at det bare er enkel tro som skal til. De øvrige kravene må man lese mer om i de andre heftene som nevnes på baksiden, "5 søyler i Islam," "Autensitet av Koranen" osv. Gode lesetips om man kommer fra et afrikansk land hvor tiden ikke er noe som går, men noe som kommer, men som moderne nordmann har jeg rett og slett ikke tid. Men om vi hadde hatt tid, ville vi kanskje sluppet å skrike så høyt til hverandre i polariserte tabloide slagord og fornærmelser i store bokstaver og med bomber.

God design, lærerik innføring. Lengden trekker ned, tiltaket opp. Terningkast 4.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar